خانه --> آزمون استخدامی آموزش و پرورش

نام این بخش : آزمون استخدامی آموزش و پرورش

برگزاری آزمون استخدامی راه مقابله با بی کاری و تهدید بنیاد خانواده

برگزاری آزمون استخدامی راه مقابله با بی کاری و تهدید بنیاد خانواده اگر سری به دادگاه های خانواده بزنیم خواهیم متوجه شد که نداشتن درآمد کافی به چه میزان می تواند تهدیدی برای فروپاشی اصلی ترین نهاد اجتماعی و افتخار بزرگ جامعه ی ایرانی اسلامی یعنی خانواده باشد.به همین منظور امروز و در این مطلب قصد موشکافی این مسئله ی مهم را داشته و امیدواریم بتوانیم با ارائه آن گامی هر ...

ادامه مطلب ...