نشر استخدام پایگاه جامع استخدام و کارجویان

نشر استخدام در سال ۹۵ کار خود را آغاز نموده و قصد دارد به زودی به یک بانک جامع و پایگاهی قابل اتکاء برای عزیزان جویای شغل تبدیل شود.

در این مرکز استخدامی ما با کمک تیم های تهیه اخبار،تهیه منابع و نمونه سوالات استخدامی و تیم آگهی ها سعی خواهیم نمود تا تمامی نیازهای شما داوطلبان جویای کار را برآورده نموده تا بزودی به شغل مورد خود دست یابید.

نشر استخدام پلی میان شما و استخدام