دانلود سوالات استخدامی


سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی (خوشه ۱۳۹)

سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی ۹۶ (خوشه ۱۳۹)

مجموعه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی عنوان مطلبی است که در این بخش از وبسایت نشر استخدام می توانید آنرا دریافت نمایید.این مجموعه توسط تیم تهیه سوالات نشر استخدام طراحی شده و در هیچ وبسایتی قابل مشاهده و دریافت نمی باشد.با دریافت این مجموعه استثنایی می توانید گام بلندی در استخدام این سازمان بردارید.با ما تا پایان این مطلب همراه باشید تا ریز محتویات این مجموعه را برای شما خوبان توضیح دهیم.

دروس که به عنوان تخصصی اعلام شده اند شامل:آیین دادرسی (مدنی و کیفری)،حقوق جزا (عمومی و اختصاصی) ،حقوق (مدنی ، تجارت و اداری) ،دروس عمومی این آزمون شامل:هوش و توانمندی های عمومی،ریاضی و آمار مقدماتی،اطلاعات عمومی،زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL)

مجموعه نمونه سوالات عمومی استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی شامل:

 • ۳۲۰ عدد نمونه سوالات دانش اجتماعی و حقوق اساسی،اطلاعات عمومی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی
 • ۲۱۰ عدد نمونه سوالات فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی
 • ۳۳۰ عدد نمونه سوالات هوش و توانمندی های عمومی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی
 • ۲۸۰ عدد نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی
 • ۲۶۰ عدد نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی
 • ۳۳۵ عدد نمونه سوالات معارف اسلامی ویژه آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی

این مجموعه تماما دارای پاسخنامه می باشد


مجموعه سوالات تخصصی استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی شامل:

 • ۱۱ عدد نمونه سوالات حقوق جزا اختصاصی مختص به آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی
 • ۱۱ عدد نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری مختص به آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی
 • ۱۰ عدد نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی مختص به آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی
 • ۱۰ عدد نمونه سوالات حقوق مدنی مختص به آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی
 • ۱۰ عدد نمونه سوالات حقوق اداری مختص به آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی
 • ۱۰ عدد نمونه سوالات حقوق تجارت مختص به آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی

این مجموعه تماما دارای پاسخنامه کامل می باشد


مجموعه نمونه سوالات عمومی آزمون اول فراگیر استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی شامل:

 • نمونه سوالات کامل آزمون اول فراگیر که در خرداد ماه ۱۳۹۴ برگزار شده است.تنها جهت آشنایی  با آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی

مجموعه نمونه سوالات عمومی آزمون دوم فراگیر استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی شامل:

 • نمونه سوالات کامل آزمون دوم فراگیر که در اسفند ماه ۱۳۹۴ برگزار شده است.تنها جهت آشنایی با  آزمون استخدامی کارشناس حقوقی دستگاههای اجرایی

ضمن آرزوی موفقیت برای شما داوطلبن عزیز این آزمون استخدامی همانطور که ملاحظه نموده اید این مجموعه یکی از کاملترین مجموعه ها در سراسر اینترنت می باشد که با تلاش بی وقفه تیم تهیه سوالات نشر استخدام پدید آمده است.تیم ما یقین دارد که هر داوطلبی که این مجموعه را دریافت نماید یک گام از رقبای خود در این آزمون استخدامی جلوتر می باشد.

این مجموعه با توجه بر آزمون های سالهای گذشته تولید شده است و بسیار کمک کننده برای این آزمون استخدامی می باشد .امیدواریم با دریافت این مجموعه موفق شوید و وبسایت نشر استخدام را همیشه دنبال نمایید.

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی دستگاه های اجرایی تنها در نشـــــــــــر استخـــــــــــدام