دانلود سوالات استخدامی


دانلود نمونه سوالات استخدامی تقریرنویس دستگاه اجرایی کشور

سوالات استخدامی تقریرنویس دستگاه اجرایی کشور

نمونه سوالات استخدامی تقریرنویس دستگاه اجرایی کشور عنوان مجموعه ای است که در این بخش از وبسایت نشر استخدام می توانید آنرا دریافت نمایید.این مجموعه از سوالات که با کد خوشه ۵۵ می باشد تماما توسط تیم تهیه سوالات نشر استخدام طراحی و در هیچ وبسایتی قابل دریافت و مشاهده نمی باشد.با ما تا پایان این مطلب همراه باشید تا ریز محتویات این مجموعه را برای شما خوبان توضیح دهیم.

موفقیت را با مجموعه سوالات استخدامی تقریرنویس دستگاه اجرایی کشور تجربه نمایید

بسته شماره ۱

دفترچه نمونه سوالات اولین آزمون فراگیر ۹۴ + پاسخنامه،شامل:

این مجموعه دارای دفترچه اواین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی هم می باشد

 • نمونه سوالات دانش اجتماعی و حقوق اساسی، اطلاعات عمومی تقریر نویس دستگاه های اجرایی + پاسخ نامه (۱۶ عدد)
 • نمونه سوالات فناوری اطلاعات تقریر نویس دستگاه های اجرایی ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L ) + پاسخنامه (۱۶ عدد)
 • نمونه سوالات هوش و توانمندی های عمومی تقریر نویس دستگاه های اجرایی + پاسخنامه (۱۵ عدد)
 • نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی تقریر نویس دستگاه های اجرایی + پاسخنامه (۱۶ عدد)
 • نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی تقریر نویس دستگاه های اجرایی+ پاسخنامه (۱۵ عدد)
 • نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی تقریر نویس دستگاه های اجرایی + پاسخنامه (۱۵ عدد)
 • نمونه سوالات معارف اسلامی تقریر نویس دستگاه های اجرایی + پاسخنامه (۱۶ عدد)

بسته شماره ۲

مجموعه نمونه سوالات عمومی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (پیشنهاد نشــــــر استخــــــــدام) شامل:

 • نمونه سوالات هوش و استعداد شغلی مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (۳۴۰ عدد)
 • نمونه سوالات زبان و ادبیات انگلیسی مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (۳۴۰ عدد)
 • نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (۲۴۰ عدد)
 • نمونه سوالات معارف اسلامی مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (۶۷۰ عدد)
 • نمونه سوالات اطلاعات عمومی مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (۲۲۰ عدد)
 • نمونه سوالات ریاضی و آمار مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (۲۸۰ عدد)
 • نمونه سوالات کامپیوتر مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی (۴۳۰ عدد)
 • ۲۴۰ صفحه جزوه بسیار کامل ICDL ویژه آزمون های استخدامی

این مجموعه تماما دارای پاسخنامه کامل می باشد


بسته شماره ۳

 • جزوه بسیار کامل سیاسی و مبانی قانونی و اطلاعات عمومی مختص آزمون استخدامی تقریرنویس دستگاه های اجرایی ۹۴ (۶۵۰ صفحه)
 • نمونه سوالات ویژه  سیاسی،مبانی قانونی،مسائل اجتماعی + پاسخنامه تشریحی (۱۵۰۰ عدد)

مجموعه شماره ۴

مجموعه نمونه سوالات تخصصی تقریرنویس دستگاه های اجرایی ۹۴ شامل:

 • ۱۶۰ عدد نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری
 • ۱۰۰ عدد نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی
 • ۱۲۰ عدد نمونه سوالات استخدامی آیین دادرسی مدنی
 • ۱۳۰ عدد نمونه سوالات استخدامی آیین دادرسی حقوقی

این مجموعه تماما دارای پاسخنامه کامل می باشد


ضمن آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز این آزمون استخدامی،تیم ما بر این عقیده است که هر داوطلبی که این مجموعه را دریافت نماید یک گام از رقبای خود در این آزمون استخدامی جلوتر می باشد.ما امدواریم شما با دریافت این مجموعه استثنایی شگفت زده شوید.

نکاتی درباره این مجموعه :

۱-ما با تلاش خود توانسته ایمن مجموعه ای که تولید نموده ایم با استاندارد های بسیار بالا خدمت شما ارائه نماییم

۲-مجموعه سوالات این وبسایت دارای پاسخنامه کامل می باشد

۳-مجموعه های ما تماما بصورت تفکیک شده می باشد

کامل ترین مجموعه نمونه سوالات استخدامی تقریرنویس دستگاه اجرایی کشور تنها در نشــــــــــر استخـــــــــدام