سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات پر تکرار ۶ سال اخیر + سوالات بانک تجارت)

بانک تجارت با توجه به انتشار آگهی خود خواهان جذب نیرو در این وزرات خانه شده است.با توجه به اینکه هر ساله از استخدام این بانک استقبال بسیار زیادی می شود ما می خواهیم شما را به قبولی در این آزمون نزدیک تر نماییم.امروز برای شما خوبان یکی از بهترین مجموعه های سوالات استخدامی بانک تجارت را قرار داده ایم این سوالات بسیار کار آمد است و شما را با سوالات استخدام سالهای گذشته آشنا می سازد شما با دریافت این مجموعه میتوانید آمادگی لازم در این آزمون را کسب نمایید.

سوالات استخدامی بانک تجارت

تیم تهیه ی نشر استخدام که مستقیما برای شما خوبان سوالات آزمون های استخدامی را تهیه می نماید امروز می خواهد درباره ی این مجموعه استثنایی به بحث و گفت گو بپردازد متذکر شویم که تمامی این سوالات دارای پاسخ نامه نیز می باشند. در ادامه آنچه در بسته ی محتویات سوالات استخدامی بانک تجارت خواهید دید:


سوالات استخدامی بانک تجارت (رشته حسابداری + پاسخنامه) شامل :

سوالات استخدامی بانک تجارت

 • نمونه سوال استخدامی حسابداری شرکت ها (۱۱۰ عدد + جواب تشریحی)
 • نمونه سوال استخدامی حسابداری صنعتی (۱۲۰ عدد + جواب تشریحی)
 • نمونه سوال استخدامی حسابداری مالی (۱۳۰ عدد + جواب تشریحی)
 • نمونه سوال استخدامی اصول حسابداری (۱۸۰ عدد + جواب تشریحی)
 • نمونه سوال استخدامی حسابداری دولتی (۱۵۰ عدد + جواب)
 • نمونه سوال استخدامی حسابداری میانه (۱۹۰ عدد + جواب)
 • نمونه سوال استخدامی حسابرسی (۲۲۵ عدد + جواب)

سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات عمومی + پاسخنامه) شامل:

 • ۵۸۰ سوال ریاضی و آمار
 • ۶۴۵ سوال معارف اسلامی
 • ۴۸۵ سوال اطلاعات عمومی
 • ۵۱۰ سوال زبان و ادبیات فارسی
 • ۴۹۰ سوال زبان و ادبیات انگلیسی
 • ۵۴۰ سوال هوش و استعداد شغلی
 • ۴۱۰ سوال کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و ICDL
 •  ۲۷۰ صفحه جزوه بسیار کامل ICDL

جزوات استخدامی بانک تجارت شامل:

 • جزوه کامل استخدامی کامپیوتر ICDL
 • جزوه کامل استخدامی دانش علوم بانکی
 • جزوه کامل استخدامی بانکداری بین المللی
 • جزوات کامل استخدامی پولی و بانکداری ، قانون چک ، انواع چک ، بانکداری دولتی و غیردولتی

+ دفترچه سوالات استخدامی بانک تجارت (سالهای ۸۶ و ۸۷)

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری


سوالات استخدامی بانک تجارت (رشته علوم اقتصادی + پاسخنامه) حاوی:

سوالات استخدامی بانک تجارت

 • سوال استخدامی اقتصاد خرد و کلان (۲۲۵ عدد + پاسخنامه تشریحی)
 • سوال استخدامی دانش علوم بانکی (۳۸۵ عدد + پاسخ نامه)
 • سوال استخدامی پول و بانکداری (۱۹۰ عدد + پاسخ نامه)
 • سوال استخدامی بودجه (۱۸۵ عدد + پاسخنامه تشریحی)

سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات عمومی + پاسخنامه) شامل:

 • ریاضی و آمار (۵۸۰ عدد)
 • معارف اسلامی (۶۴۵ عدد)
 • اطلاعات عمومی (۴۸۵ عدد)
 • زبان و ادبیات فارسی (۵۲۰ عدد)
 • زبان و ادبیات انگلیسی (۵۰۰ عدد)
 • هوش و استعداد شغلی (۵۵۰ عدد)
 • کامپیوتر و فن آوری اطلاعات (۴۲۰ عدد)
 •  ۲۷۰ صفحه جزوه بسیار کامل ICDL شامل تمامی مهارت های آن ویژه آزمون های استخدامی بانک ها

جزوات استخدامی بانک تجارت شامل:

 • جزوه کامل استخدامی کامپیوتر ICDL
 • جزوه کامل استخدامی دانش علوم بانکی
 • جزوه کامل استخدامی بانکداری بین المللی
 • جزوات کامل استخدامی پولی و بانکداری ، قانون چک ، انواع چک ، بانکداری دولتی و غیردولتی

+ دفترچه سوالات استخدامی بانک تجارت (سالهای ۸۶ و ۸۷)

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته علوم اقتصادی


سوالات استخدامی بانک تجارت (رشته مدیریت + پاسخنامه) حاوی:

سوالات استخدامی بانک تجارت

 • ۲۳۰ نمونه سوال نمونه ریاضی و آمار دارای پاسخنامه تشریحی
 • ۱۶۰ نمونه سوال مدیریت بازاریابی دارای پاسخنامه تشریحی
 • ۲۶۰ نمونه سوال تئوریهای مدیریت دارای پاسخنامه تشریحی
 • ۱۰۰ نمونه سوال مدیریت مالی دارای پاسخنامه تشریحی

سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات عمومی + پاسخنامه) شامل:

 • ریاضی و آمار
 • معارف اسلامی
 • اطلاعات عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • هوش و استعداد شغلی
 • کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
 •  ۲۷۰ صفحه جزوه بسیار کامل ICDL شامل تمامی مهارت های آن

دروسی که نام آنها در بالا ذکر شده است دارای بیش از ۴۰۰۰ عدد نمونه سوالات عمومی می باشد که با تلاش بی وقفه تیم تهسه سوالات نشر استخدام تنها برای رشته مدیریت جمع آوری شده است.

جزوات استخدامی بانک تجارت شامل:

 • جزوه کامل استخدامی کامپیوتر ICDL
 • جزوه کامل استخدامی دانش علوم بانکی
 • جزوه کامل استخدامی بانکداری بین المللی
 • جزوات کامل استخدامی پولی و بانکداری ، قانون چک ، انواع چک ، بانکداری دولتی و غیردولتی

+ دفترچه سوالات استخدامی بانک تجارت (سالهای ۸۶ و ۸۷)

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مدیریت


سوالات استخدامی بانک تجارت (رشته بانکداری و امور بانکی + پاسخنامه) دارای :

سوالات استخدامی بانک تجارت

 • ۱۲۵ سوال بودجه + جواب
 • ۱۷۰ سوال پول و بانکداری + جواب
 • ۳۸۵ سوال دانش علوم بانکی + جواب
 • ۱۶۵ سوال تحقیق در عملیات + جواب تشریحی

سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات عمومی + پاسخنامه) شامل:

 • ۵۰۰ سوال ریاضی و آمار + پاسخ
 • ۵۰۰ سوال معارف اسلامی + پاسخ
 • ۵۰۰ سوال اطلاعات عمومی + پاسخ
 • ۵۰۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخ
 • ۵۰۰ سوال زبان و ادبیات انگلیسی + پاسخ
 • ۵۰۰ سوال هوش و استعداد شغلی + پاسخ
 • ۵۰۰ سوال کامپیوتر و فن آوری اطلاعات + پاسخ
 •  ۲۷۰ صفحه جزوه بسیار کامل ICDL شامل تمامی مهارت های آن

جزوات استخدامی بانک تجارت شامل:

 • جزوه کامل استخدامی کامپیوتر ICDL
 • جزوه کامل استخدامی دانش علوم بانکی
 • جزوه کامل استخدامی بانکداری بین المللی
 • جزوات کامل استخدامی پولی و بانکداری ، قانون چک ، انواع چک ، بانکداری دولتی و غیردولتی

+ دفترچه سوالات استخدامی بانک تجارت (سالهای ۸۶ و ۸۷)

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته بانکداری و امور بانکی


سوالات استخدامی بانک تجارت (رشته مهندسی صنایع + پاسخنامه) شامل:

سوالات استخدامی بانک تجارت

 • نمونه سوال استخدامی اقتصاد مهندسی + پاسخ نامه تشریحی (۱۲۰ عدد)
 • نمونه سوال استخدامی تئوریهای مدیریت + پاسخ نامه تشریحی (۲۵۵ عدد)
 • نمونه سوال استخدامی تحقیق در عملیات + پاسخ نامه تشریحی (۱۵۵ عدد)
 • نمونه سوال استخدامی مبانی تئوری احتمال و آمار مهندسی + پاسخ نامه (۱۸۰ عدد)

سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات عمومی + پاسخنامه) شامل:

 • ریاضی و آمار ۵۰۰ سوال + پاسخ
 • معارف اسلامی ۵۰۰ سوال + پاسخ
 • اطلاعات عمومی ۵۰۰ سوال + پاسخ
 • زبان و ادبیات فارسی ۵۰۰ سوال + پاسخ
 • زبان و ادبیات انگلیسی ۵۰۰ سوال + پاسخ
 • هوش و استعداد شغلی ۵۰۰ سوال + پاسخ
 • کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ۵۰۰ سوال + پاسخ
 •  ۲۷۰ صفحه جزوه بسیار کامل ICDL شامل تمامی مهارت های آن

جزوات استخدامی بانک تجارت شامل:

 • جزوه کامل استخدامی کامپیوتر ICDL
 • جزوه کامل استخدامی دانش علوم بانکی
 • جزوه کامل استخدامی بانکداری بین المللی
 • جزوات کامل استخدامی پولی و بانکداری ، قانون چک ، انواع چک ، بانکداری دولتی و غیردولتی

+ دفترچه سوالات استخدامی بانک تجارت (سالهای ۸۶ و ۸۷)

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی صنایع


سوالات استخدامی بانک تجارت (رشته مهندسی کامپیوتر + پاسخنامه) حاوی :

سوالات استخدامی بانک تجارت

 • ۲۶۵ عدد سوال ساختمان داده
 • ۲۱۵ عدد سوال سیستم عامل
 • ۲۳۰ عدد سوال طراحی الگوریتم
 • ۲۱۰ عدد سوال معماری کامپیوتر
 • ۱۹۰ عدد سوال اصول پایگاه داده
 • ۲۳۵ عدد سوال شبکه های کامپیوتری
 • ۲۲۵ عدد سوال زبان های برنامه نویسی
 • ۱۹۰ عدد سوال امنیت شبکه های کامپیوتری
سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات عمومی + پاسخنامه) شامل:
 • ریاضی و آمار + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • معارف اسلامی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • اطلاعات عمومی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • زبان و ادبیات فارسی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • زبان و ادبیات انگلیسی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • هوش و استعداد شغلی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • کامپیوتر و فن آوری اطلاعات + پاسخ ۵۰۰ عدد

جزوات استخدامی بانک تجارت شامل:

 • جزوه کامل استخدامی کامپیوتر ICDL
 • جزوه کامل استخدامی دانش علوم بانکی
 • جزوه کامل استخدامی بانکداری بین المللی
 • جزوات کامل استخدامی پولی و بانکداری ، قانون چک ، انواع چک ، بانکداری دولتی و غیردولتی

+ دفترچه سوالات استخدامی بانک تجارت (سالهای ۸۶ و ۸۷)

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی کامپیوتر


سوالات استخدامی بانک تجارت (رشته های آمار و ریاضی) دارای:

سوالات استخدامی بانک تجارت

 • ۱۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی آمار ریاضی + جواب
 • ۲۲۰ عدد نمونه سوال استخدامی آمار کاربردی  + جواب
 • ۱۴۰ عدد نمونه سوال استخدامی آمار و احتمال + جواب
 • ۱۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی مبانی آنالیز عددی + جواب
 • ۱۶۰ عدد نمونه سوال استخدامی آمار و اقتصاد سنجی + جواب
 • ۱۳۵ عدد نمونه سوال استخدامی مبانی ماتریس ها و جبر خطی + جواب
 • ۱۸۰ عدد نمونه سوال استخدامی مبانی تئوری احتمال و آمار مهندسی + جواب
سوالات استخدامی بانک تجارت (سوالات عمومی + پاسخنامه) شامل:
 • نمونه سوال ریاضی و آمار + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • نمونه سوال معارف اسلامی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • نمونه سوال اطلاعات عمومی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • نمونه سوال زبان و ادبیات انگلیسی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • نمونه سوال هوش و استعداد شغلی + پاسخ ۵۰۰ عدد
 • نمونه سوال کامپیوتر و فن آوری اطلاعات + پاسخ ۵۰۰ عدد
 •  ۲۷۰ صفحه جزوه بسیار کامل ICDL شامل تمامی مهارت های آن

جزوات استخدامی بانک تجارت شامل:

 • جزوه کامل استخدامی کامپیوتر ICDL
 • جزوه کامل استخدامی دانش علوم بانکی
 • جزوه کامل استخدامی بانکداری بین المللی
 • جزوات کامل استخدامی پولی و بانکداری ، قانون چک ، انواع چک ، بانکداری دولتی و غیردولتی

+ دفترچه سوالات استخدامی بانک تجارت (سالهای ۸۶ و ۸۷)

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته های آمار و ریاضی


نشر استخدام به همراه این مجموعه سوالات عمومی مختص وبسایت نشر استخدام که از کنکاش و بررسی مهم ترین آزمون های استخدامی سال های اخیر تدارک دیده ایم را نیز به تمام خریداران محترم هدیه می دهد که در فایل سوالات عمومی با عنوان OMOOMI2 قابل مشاهده است.

این مجموعه کامل ترین مجموعه ممکن در سراسر کشور می باشد و نظیر ندارد

وبسایت بانک تجارت

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت (مجموعه فوق استثنایی)