دانلود سوالات استخدامی


سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ( عمومی + تخصصی + دفترچه )

آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش را در این مبحث خدمت شما به بحث خواهیم نشست و پس از ارائه توضیحاتی در مورد این آزمون و محتویات این مجموعه کامل آنرا جهت دانلود عرضه خواهیم نمود،امیدواریم مفید واقع شود.در اینجا میتوانید کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش را نیز جهت آزمون پیش رو دانلود نمائید

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورشآموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش که در آزمون امسال یکی از خوشه ها میباشد در بخش هنرآموزها جای دارد،این خوشه در بخش کشاورزی قرار میگیرد و به نظر می رسد پذیرفته شدگان این آزمون می توانند در هنرستان های کشاورزی مشغول به فعالیت شوند.داوطلبان این آزمون می بایست علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی هفت گانه به دروس تخصصی این رشته نیز پاسخ داده و حد نصاب لازم را در این ۲ بخش کسب نمایند تا بتوانند با قبولی به آزمون مصاحبه راه یابند.

icon-barcode مواد تخصصی برای آزمون آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش :

۱- اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
۲- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
۳- روانشناسی پرورشی
۴- روشها و فنون تدریس
۵- روانشناسی رشد

——————————————————

icon-barcode مواد عمومی سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش

۱ – زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

۲ – ریاضیات و آمار

۳ – زبان انگلیسی

۴ – معارف اسلامی

۵ – هوش و استعداد

۶ – فناوری اطلاعات ( مهارت های کامپیوتر )

۷ – اطلاعات عمومی و مبانی قانونی


 icon-barcode بخش عمومی سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش

 • ۲۰۰ سوال روانشناسی رشد (آموزگار ابتدایی )
 • ۲۰۰ سوال روشها و فنون تدریس (آموزگار ابتدایی)
 • ۲۰۰ سوال روانشناسی پرورشی (آموزگار ابتدایی)
 • ۲۰۰ سوال اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (آموزگار ابتدایی)
 • ۲۰۰ سوال اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (آموزگار ابتدایی)

icon-align-center بخش عمومی سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش

 • ۵۰۰ عدد سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی + پاسخ نامه
 • ۳۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی ریاضیات و آمار + پاسخ نامه تشریحی
 • ۴۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی + پاسخ نامه
 • ۴۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی هوش و استعداد + پاسخ نامه
 • ۵۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی و مبانی قانونی
 • ۴۲۰ عدد سوال استخدامی زبان انگلیسی + پاسخ نامه
 • ۴۶۰ عدد سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارت های کامپیوتر ) + پاسخ نامه

بخش دفترچه های استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش

 • دفترچه تخصصی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سال ۸۹ ( جهت خودآزمایی و فاقد پاسخ نامه )
 • دفترچه عمومی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سال ۸۹ + پاسخ نامه
 • دفترچه عمومی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سال ۸۴ + پاسخ نامه
 • دفترچه عمومی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سال ۸۶ + پاسخ نامه

icon-asterisk دفترچه های استخدامی عمومی آموزش و پرورش سال های ۹۴ و ۹۵

 • حاوی دفترچه های عمومی آزمون های سال های ۹۴ – ۹۵ آموزش و پرورش + پاسخ نامه

این دفترچه ها به جهت اینکه جدیدترین سوالات اصل خود آموزش و پرورش میباشند خواهد توانست جهت آشنایی با سوال دهی و خودآزمایی محک خوبی در بخش عمومی محسوب شود.


همانطور که میبینید نشر استخدام همواره سعی دارد تا کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی را جهت دانلود ارائه نماید.امیدواریم دانلود و استفاده از این بسته بتواند در موفقیت شما نقشی مثبت را ایفا نماید.جهت حمایت از ما سایت نشر استخدام را به دوستان خود معرفی نمائید.