دانلود سوالات استخدامی


دانلود سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش ( ویژه آزمون ۹۶ )

سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش را میتوانید در انتهای این مجموعه و توضیحاتش دانلود نمائید.در تهیه این مجموعه سعی شده است تا حد امکان تمامی نمونه سوالات عمومی و تخصصی مورد نیاز شما در آن گنحانده شود.

سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورشاین مجموعه برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش و خوشه مربی پرورشی آموزش و پرورش مهیا شده است و داوطلبان این رشته می توانند با مطالعه آن به راحتی به مرز آمادگی علمی رسیده تا در آزمون پیش رو موفق باشند.

 icon-cogs محتویات بسته سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش شامل :

۱- نمونه سوالات عمومی ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ( مهم ترین و پرتکرارترین سوالات سالهای اخیر

۲- نمونه سوالات دوره های قبل آموزش و پرورش ( دفترچه های عمومی سال های ۸۴ – ۸۶ – ۸۹ )

۳- دفترجه های عمومی سال های ۹۴ و ۹۵ آموزش و پرورش


 icon-align-center بسته سوالات عمومی آموزش و پرورش ویژه مربی پرورشی :

 • ۴۵۰ عدد سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • ۴۵۰ عدد سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
 • ۴۵۰ عدد سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • ۴۵۰ عدد سوال کامپیوتر و مهارت های هفت گانه (ICDL) به همراه پاسخنامه
 • ۴۵۰ عدد سوال دانش سیاسی و اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی به همراه پاسخنامه
 • ۴۰۰ عدد سوال هوش و استعداد تحصیلی مقدماتی به همراه پاسخنامه
 • ۴۰۰ عدد سوال آمار و ریاضی به همراه پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات عمومی این بسته ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش مهیا شده است و با دیگر سوالات عمومی موجود در کشور متفاوت است لذا در تهیه این نمونه سوالات عمومی دقت شده است تا مهم ترین و پرتکرارترین سوالاتی که در امتحان آتی این ارگان احتمال طرح آنها بالاست در این بسته گنجانده شود.


 icon-align-center دفترچه های استخدامی ویژه مربی پرورشی آموزش و پرورش

این دفترچه های به شکل زیر است

 • دفترچه عمومی سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش سال ۸۴ + پاسخ نامه
 • دفترچه عمومی سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش سال ۸۶ + پاسخ نامه
 • دفترچه عمومی سوالات استخدامی مربی پرورشی آموزش و پرورش سال ۸۹ + پاسخ نامه

دفترچه های استخدامی به جهت اینکه مربوط به خود آزمون هستند و هیچ تغییری در آنها داده نشده است می توانند جهت اشنایی شما با نحوه سوال دهی طراحان سوال بسیار حائز اهمیت باشند.


 icon-align-justify دفترچه های استخدامی آموزش و پرورش سال های ۹۴ – ۹۵

 • دفترچه  استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴ به همراه پاسخ نامه
 • دفترچه  استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ به همراه پاسخ نامه

این دفترچه ها به جهت اینکه آخرین آزمون های برگزار شده در کشور می باشند می توانند بهترین انتخاب جهت مطالعه باشد لذا پیشنهاد میکنیم به هیچ وجه این مجموعه را از دست ندهید.